top of page

Choose your Music

בחרנו עבורכם בקפידה מנגינות ייחודיות המתאימות למדיה טלפונית.

רוצים שנלחין לכם מוסיקה יחודית או שנחבר ג'ינגל מקורי במיוחד עבורכם? צרו איתנו קשר, נשמח לעזור

אתם מוזמנים להאזין ולבחור את המוסיקה המתאימה לעסק שלכם.

רגוע
רגוע
רגוע 1 - kol4u
00:0000:00
אקוסטי
רגוע 4 - kol4u
00:0000:00
רגוע 2 - kol4u
00:0000:00
רגוע 5 - kol4u
00:0000:00
רגוע 3 - kol4u
00:0000:00
רגוע 6 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 1 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 2 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 3 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 6 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 5 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 4 - kol4u
00:0000:00
רגוע 7 - kol4u
00:0000:00
רגוע 8 - kol4u
00:0000:00
רגוע 9 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 7 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 8 - kol4u
00:0000:00
קלאסי 9 - kol4u
00:0000:00
מדיום 5 - kol4u
00:0000:00
מדיום 1 - kol4u
00:0000:00
מדיום 3 - kol4u
00:0000:00
מדיום 4 - kol4u
00:0000:00
מדיום 2 - kol4u
00:0000:00
מדיום 6 - kol4u
00:0000:00
קלאסי
ג'אז 2 - kol4u
00:0000:00
לטיני 3 - kol4u
00:0000:00
ג'אז 3 - kol4u
00:0000:00
ג'אז 5 - kol4u
00:0000:00
ג'אז 4 - kol4u
00:0000:00
ג'אז 1 - kol4u
00:0000:00
ג'אז 6 - kol4u
00:0000:00
מדיום
לטיני 2 - kol4u
00:0000:00
לטיני
אקוסטי 1 - kol4u
00:0000:00
אקוסטי 2 - ko4u
00:0000:00
אקוסטי 3 - kol4u
00:0000:00
אקוסטי 4 - kol4u
00:0000:00
אקוסטי 5 - kol4u
00:0000:00
אקוסטי 6 - kol4u
00:0000:00
ג'אז
קצבי
קצבי 3 - kol4u
00:0000:00
קצבי 5 - kol4u
00:0000:00
קצבי 4 - kol4u
00:0000:00
קצבי 1 - kol4u
00:0000:00
קצבי 2 - kol4u
00:0000:00
קצבי 6 - kol4u
00:0000:00
קצבי
קלאסי
מדיום
לטיני
ג'אז
ספורט
הייטק
הייטק 1 - kol4u
00:0000:00
הייטק 2 - kol4u
00:0000:00
הייטק 3 - kol4u
00:0000:00
הייטק 4 - kol4u
00:0000:00
הייטק 5 - kol4u
00:0000:00
הייטק 6 - kol4u
00:0000:00
הייטק
אקוסטי
חדשות/ספורט
קאנטרי
אתני
חדשות\ספורט 1 - kol4u
00:0000:00
חדשות\ספורט 2 - kol4u
00:0000:00
חדשות\ספורט 3 - kol4u
00:0000:00
חדשות\ספורט 4 - kol4u
00:0000:00
חדשות\ספורט 5 - kol4u
00:0000:00
חדשות ספורט 6 - kol4u
00:0000:00
קאנטרי 3 - kol4u
00:0000:00
קאנטרי 2 - kol4u
00:0000:00
קאנטרי 1 - kol4u
00:0000:00
קאנטרי 4 - kol4u
00:0000:00
קצבי 7 - kol4u
00:0000:00
קצבי 8 - kol4u
00:0000:00
קצבי 9 - kol4u
00:0000:00
קצבי 10 - kol4u
00:0000:00
קצבי 11 - kol4u
00:0000:00
קצבי 12 - kol4u
00:0000:00
לטיני 1 - kol4u
00:0000:00
לטיני 4 - kol4u
00:0000:00
לטיני 5 - kol4u
00:0000:00
לטיני 6 - kol4u
00:0000:00
bottom of page